• Any Person who want to develop his/her communication skills

  7 Series Online Batch on Zoom Meeting

  Duration: 7 hrs

  Fees: 1499 

  7 Series Online Batch on Zoom Meeting Time:- 8:00 PM to 09:00 PM Date:- 25 Dec to 31 Dec 2020

  व्यक्तिमत्व विकास (Personality Development)
  भाषण/ संभाषण कौशल्य
  स्टेजची भीती कशी घालवावी
  आवाजाचा चढ उतार आणि भाषा
  टेलीकम्युनिकेशन स्पीच मेथड्स
  आनंदाच्याक्षणी आणि दुःखद प्रसंगी कसे बोलावे
  इंग्रजी आणि हिंदी मध्ये स्वतःबद्दल कशी ओळख करून द्यावी
  हावभाव आणि हातवारे
  बैठकी मध्ये बोलण्याची खास लकब, ढंग, तऱ्हा.
 • Apply Now